läkemedelsavfall

Vad gör man med läkemedelsavfall?

Att hantera läkemedelsavfall på rätt sätt är otroligt viktigt. Det finns enorma risker med att läkemedel hamnar i naturen. Det gäller både receptfria och receptbelagda läkemedel som alltid ska hanteras på ett korrekt sätt. För det finns ingen som helst anledning att inte göra det på ett effektivt sätt. Både för vårdenheter och för privatpersoner finns det regler och riktlinjer för hur läkemedel ska hanteras. Det är trots allt något som klassas som farligt avfall och ska alltid tas om hand om på rätt sätt. Därför är det viktigt att inte underskatta betydelsen av att sköta om det på rätt sätt. 

Läkemedelsavfall ska alltid hanteras rätt. Om du har överblivna mediciner eller läkemedel ska du gå till ett apotek. De har påsar som är framtagna för läkemedelsavfall och i påsen lägger du all överblivna läkemedel. Du tar sedan påsen tillbaka till apoteket som sköter om detta åt dig. För det är viktigt att läkemedel inte hamnar i naturen. Det kan orsaka stora skador och ska verkligen inte hanteras på ett felaktigt sätt. En vårdenhet har ett avtal med ett företag som hämtar upp och hanterar läkemedelsavfall och annat farligt avfall. Vilket gör att det är framförallt privatpersoner som behöver ta med sig läkemedlet till ett apotek. 

Hantera läkemedelsavfall på rätt sätt 

Läkemedel innehåller många komponenter och ingredienser som kan orsaka skador eller innebära stora miljöproblem. Därför ska de alltid hanteras på rätt sätt. Om du inte har möjligheten att gå till ett apotek ska du vänta med att hantera läkemedlen till dess att du kan göra det. För du kan inte slänga läkemedel i dina vanliga hushållssopor. Det är både farligt och mot de lagar som finns rörande farligt avfall. Något så enkelt som p-piller ska hanteras på samma sätt som alla andra läkemedel. 

Du ska därmed ta dig till ett apotek, är det en mindre mängd läkemedelsavfall, kan du ta med dig det och apoteket lägger det i en påse åt dig. Du ska annars hämta upp en påse, lägga all överbliven medicin i denna och ta med den tillbaka. Det är rätt sätt att hantera läkemedelsavfall på och ska alltid följas. På det här sättet tas de om hand på rätt sätt och det finns inga risker med att läkemedlen hamnar i naturen eller miljön. Vilket som sagt kan orsaka stora skador och kan i värsta fall hamna i orätta händer. 

Ta hand om överblivna läkemedel 

Idag finns det inga skäl att inte hantera överblivna läkemedel på rätt sätt. Du kommer trots allt att kunna besöka ett apotek utan krångel. Därför ska du alltid hämta upp en påse som är avsedd för läkemedelsavfall på ett apotek. Det ger dig en möjlighet att kunna sköta om läkemedelsavfallet på rätt sätt. Du behöver sedan bara ta med dig påsen tillbaka till apoteket. För det är inte svårare än så att sköta om läkemedelsavfall. Det handlar trots allt om att göra en insats för miljön och för andra människor. Ta alltid hand om ditt läkemedelsavfall på rätt sätt. 

Olika sorters läkemedelsavfall

När det kommer till kliniska avfall gällande läkemedel så finns det så klart olika sorters avfall. Dessa olika sorter kräver också olika hantering. Detta beror ju på att saker och ting återvinns på olika sätt, oavsett vad det handlar om. 

Det finns exempelvis smittförande avfall. Den här typen av avfall kan man ju höra på namnet att det är viktigt att det sköts rätt. Det innebär alltså att avfallet kan bära och sprida smittor. Sköter man inte detta på rätt sätt så är risken att andra människor blir sjuka. Därför måste man vara noga med att de skickas och hanteras i godkända behållare. Det kan även vara bra att markera behållarna så att man ser utanpå att det ska hanteras varsamt. 

Det finns även stickande avfall. Som man hör även på detta namn så innebär det alltså att det innehåller någon typ av nål eller liknande. Det kan handla om sprutor eller kanyler exempelvis. Det här kan också vara farligt om det inte hanteras rätt. Att sticka sig på en använd nål kan också överföra smittor och blodsjukdomar. 

Se därför till att läsa på om vad som gäller för just ditt läkemedelsavfall!