husdjur - ibland behövs veterinär

Vad gör en veterinär?

En veterinär är en person som jobbar med djur och deras hälsa. De arbetar med både akut och förebyggande djurhälsovård genom att behandla djur medicinskt. Det finns även veterinärer som sysslar med livsmedelshygien, forskning och utbildning.

Hur blir man veterinär?

För att få kalla sig veterinär i Sverige behöver man ha genomfört en veterinärutbildning på högskola. Veterinärutbildningen är 5,5 år lång, alltså lika lång som för att bli läkare.  När man slutfört sin utbildning får man ansöka hos jordbruksverket om en veterinärlicens. Man kan även läsa en veterinärutbildning i något annat land än Sverige. Detta blir mer och mer vanligt eftersom det är ganska svåra antagningspoäng till veterinärutbildningen i Sverige. Många veterinärutbildningar utomlands är på engelska vilket gör det relativt enkelt att förstå. Om man utbildat sig till veterinär utomlands och sedan vill jobba i Sverige måste man ansöka om veterinärlicens. Då kommer jordbruksverket undersöka om din utbildning motsvarar kraven från en svensk utbildning. Efter det får du din svenska veterinärlicens.

För att bli veterinär ställs väldigt höga krav. Dels för att komma in på utbildningen och för att klara utbildningen när man kommit in. Men också för att klara av arbetet när man är färdig och har tagit examen. Därför är det viktigt att du som har veterinäryrket som mål är målmedveten och kämpar. I slutändan kommer det löna sig när du har ditt drömjobb. För när du väl är utbildad finns det stora möjligheter att få jobb. Framtiden för veterinäryrket är fortsatt beräknad att vara ljus.

Om man vet tidigt i livet att det är just veterinär man vill bli har man en viss fördel. Då kan man se till att välja ett gymnasieprogram som ger rätt grundförutsättningar. Ett bra gymnasieval om man vill jobba inom veterinäryrket är att gå naturvetenskapsprogrammet. Då får man med sig alla de ämnen som man behöver för att komma in på veterinärutbildningen efter.

Veterinärens arbetsuppgifter

En veterinär har väldigt många olika arbetsuppgifter. Det kan vara ganska svårt att sammanfatta vad de faktiskt gör. Eftersom det finns många olika typer av veterinärer. Vissa veterinärer kan vara specialiserade på en viss typ av djur, exempelvis smådjur, hästar, osv. En del fortsätter utbilda sig till specialister eller kirurger. Då kan man exempelvis utföra operationer på djur eller mer ingående ingrepp. Det finns veterinärer som enbart jobbar med små skador och enklare sjukdomar.  En typ av veterinär är distriktsveterinärer, dessa är inriktade på djur inom lantbruk. En distriktsveterinär undersöker och behandlar djur i ladugård och stall, exempelvis hästar och kor.

Som sammanfattning skulle man kunna säga att veterinärer jobbar på nästan samma sätt som läkare. Skillnaden är att läkare behandlar människor medan veterinärer behandlar djur.

Det kan vara svårt att veta vad man kan vänta sig för lön som färdigutbildad. Självklart är detta något som varierar beroende på erfarenhet, var man jobbar osv. Men en vanlig ingångslön för veterinärer är mellan 29 000 – 33 000 kr. Enligt framtid.se ligger genomsnittslönen för veterinärer på 43 600 kr.  Beroende på var man jobbar och om man jobbar på privat eller offentlig klinik kan man få ännu högre lön. Vissa får till och med upp emot 60 000kr i månaden.

Att uppsöka en veterinär

Som djurägare kan man sällan undvika att behöva uppsöka en veterinär, åtminstone en gång. Det kan vara både för mindre akuta saker som vaccinering eller rutinkontroller. Men det kan även gälla mer akuta fall som allvarliga sår och skador eller sjukdomar. Vart man ska vända sig beror på vilket typ av problem djuret har. Vid akuta fall måste man kolla upp vilka veterinärer i närheten som erbjuder akut vård. Ibland kan man få åka en bit, speciellt om skadan inträffar på natten eller liknande. Därför är det viktigt att man har koll på vilken klinik som är närmast. Utifall olyckan skulle vara framme.