Snöskoter kyrkan

Snöskoter eller gräsklippare i Kiruna?

I den största tätorten i Lappland, nämligen Kiruna finns lite drygt 18000 invånare. Eftersom Kiruna är beläget väldigt norr ut i Sverige så är det inte ovanligt att vintrarna är väldigt långa och under dessa så används snöskoter väldigt flitigt av många invånare. Det finns även en hel del skoteruthyrningstjänster för de som personligen inte äger någon men som kanske är på besök i staden eller någon som kanske bara vill testa på att åka snöskoter. Det finns ca 150 mil med skoterleder att åka på och 85 mil av dessa är kommunala. För att få åka snöskoter så krävs det att man har ett förarbevis.

Efter vinter kommer sommar, eller?

Oavsett den ganska långa perioden med snö som kan infinna sig i staden så förekommer även ljusa och varma somrar. Flera av de boende i Kiruna äger mark och trädgårdar som måste skötas om under denna tid och det är då väldigt vanligt att man använder sig av gräsklippare av olika slag. Man kan då fråga sig om gräsklippare eller snöskoter, vilken används mest i Kiruna? Det är väldigt svårt att svara på denna fråga då båda redskapen är väldigt vanliga och förekommer under den säsong de är brukbara på.
För att använda sig av snöskoter i Kiruna finns det vissa krav som man måste följa. Liksom vanlig trafik så är det exempelvis högertrafik som gäller även här. De hastighetsbegränsningar som gäller är i regel 70km/h i terräng medan i tätbebyggda områden så gäller 50km/h som hastighetsgräns. När man ska korsa en väg med en snöskoter i Kiruna så är det viktigt att alltid ta hänsyn till stopplikten som uppstår i samtliga situationer då man ska korsa vägen. I övrigt så får man inte köra på allmän väg om det inte är så att man endast ska korsa vägen eller om man måste genom vägen för att komma åt terrängen. Även i dessa fall så gäller det att man tar den kortast möjliga vägen. Trots dessa regler så används snöskoter väldigt frekvent i Kiruna och är ett väldigt populärt transportsätt oavsett ålder.

Man kan då fråga sig om gräsklippare eller snöskoter, vilken används mest i Kiruna?

Tidigare nämndes en diffus frågeställning kring gräsklippare och snöskoter och vilken används mest i Kiruna av dessa. Gräsklipparen i Kiruna är väldigt vanlig att använda sig utav under de soliga dagarna när gräset växer som mest. Liksom alla delar av Sverige så är gräsklipparen kanske det viktigaste redskapet att ha för att ta hand om sin trädgård. Dess fruktansvärda effektivitet som finns bland gräsklippare idag, underlättar arbetet väldigt mycket och på så sätt kan man tjäna in både tid och kraft samtidigt som man får en finklippt trädgård. Vad som används mycket idag i Sverige och i Kiruna är robotgräsklipparen. Denna variant drivs av ett batteri som man laddar upp för att sedan starta gräsklipparen medan den gör hela arbetet helt automatiskt. De nyare och mer påkostade modellerna har även GPS-system integrerade som tillåter att man har full koll på vart gräsklipparen är och vilken väg den har tagit under tiden den klippt gräsmattan.