Skogsavverkning är nödvändigt för en frisk skog

Skogsavverkning

Vi har i de senaste inläggen belyst vår skog där vi bland annat berättat om träslaget sibirisk lärk men också vad en arborist gör. vi har fått en del frågor efter detta där ni undrar varför man fäller träd och om det finns någon syfte med det eller om skogen mår dåligt av det.

Tyvärr tror många att skogsavverkning är något negativt och att det förstör skogen och minskar mångfalden. Det stämmer inte riktigt och man ska komma ihåg att skogen är en självförnyande organism. Skogsavverkning är nödvändigt och om man inte avverkar skog och ser till helheten kommer man inte heller att ha en levande skog och visserligen sker en del av detta på naturlig väg.

Men det betyder inte att det är fel att avverka skog och framförallt inte eftersom man som ägare alltid återplanterar skog. Varför man återplanterar skog är för att man annars inom en kort tid kommer att ha avverkat alla träd och då blir det ingen mer avkastning. Därför är det i ens eget självintresse att man återplanterar skog efter att man avverkat den.

En del av kretsloppet

Varje person som äger något, vet att man måste sköta om det man äger för att det ska fortsätta att vara värt någonting. Det gäller nästan all egendom att det krävs att man investerar i den för att den ska fortsätta att ge en avkastning. Samma sak gäller för en skog och avverkar man all skog finns det inte längre något som kan ge någon avkastning. Därför är skogsavverkning en del av kretsloppet.

Varför avverkas skog?

Anledningen till varför man avverkar skog är framförallt den ekonomiska anledningen då trä är ett värdefullt material. Det används för att producera alltifrån hus till papper och utan skogsavverkning hade många produkter försvunnit. Men man ska inte blanda ihop skogsavverkning som sker för att ge ägarna en långsiktig vinst mot den kortsiktiga avverkningen.

I Sverige är det nästan aldrig tal om kortsiktig avverkning utan man tar hand om skogen under flera generationer oftast. Det gör att man under en lång tid kan försörja sig själv och sin familj på skogsbruk och då är man inte intresserad av kortsiktiga vinster.

Istället planterar man lika mycket som man avverkar och man avverkar i en lugn takt för att skogen ska hinna växa till sig. Ytterst sällan handlar det om att man skadar skogen utan istället vårdar man den genom att ta bort träd som vuxit klart. Man trimmar även bort träd som skymmer solljus för andra träd eller som breder ut sig på andras bekostnad.

Genom att verka för att skogen som helhet ska ge en avkastning, krävs det att man avverkar skog i en viss takt. Det som blir kvar efter avverkningen ger näring och nytt liv till det som finns kvar av skogen och är en del av kretsloppet.

Skogsvård är en viktig bit av skogsavverkning

Skogsvården är en stor del av hur man väljer ut vilka träd som ska avverkas. Genom att se till skogen som helhet får man en bättre tillväxt och dessutom gör man det möjligt för skogen att växa ordentligt.

Att återplantera och se till att skogen sköts om och inte drabbas av sjukdomar eller svamp är en del av det arbetet. Så det finns mycket med skogsavverkning som gör att det är en naturlig del av kretsloppet i en helt vanlig skog.