Säkerhetsövervakning

Säkerhetsövervakning 2021

Säkerhetsövervakning online, även kallat för säkerhetsinformationskontroll eller övervakning av säkerhetshändelser betyder att man samlar in och analyserar information för att upptäcka misstänkt beteende eller obehöriga systemändringar i ditt IT-nätverk. Det är även av vikt att man definierar vilka typer av beteenden online som kan och ska utlösa varningar och vidta åtgärder vid behov.

Varför är det viktigt med säkerhetsövervakning?

Med jämna mellanrum utsätts de flesta företag för olika säkerhetshot med olika svårighetsgrad i den normala verksamheten. Ett försök till intrång kan komma från aktiva hackare, skadlig programvara, virus missnöjda eller slarviga anställda, föråldrade eller på annat sätt sårbara enheter och operativsystem, mobila och offentliga molnberäkningar och även tjänsteleverantörer från tredje part.

Det är viktigt att förebygga intrång för att vårda och behålla den viktiga information man sitter på. Det som kan ske vid intrång är att webbplatsen eller databasen ”hålls som gisslan” där hackare eller virus låser databasen tills det att pengar betalas ut. Detta kallas för ransomware och är vanligare än vad man tror.

Internet är en gigantisk värld och det betyder även att det finns många hot i den digitala världen. Därför är det av extra vikt att man förbereder sig och även förebygger potentiella hot.

Bra säkerhetsövervakning hindrar och upptäcker problem

En säkerhetsövervakning ger en klar helhetsbild över vilken data som passerar till er webbplats eller databas genom nätverket. Med denna inkommande information kan man bland annat identifiera avvikande mönster och avslöja hot och fel i organisationens system. Nedan har vi listat exempel på säkerhetsrisker som en säkerhetsövervakning kan upptäcka.

  • Intrångsförsök
  • Om servern är på väg att krascha
  • Eventuella virus i nätverket
  • Avvikande kopiering av företagsdata
  • Skadlig programvara och virus
  • Nätverksskanningar
  • Felaktigt konfigurerade servrar
  • Oförenligt internetsurfande
  • Läckta användaruppgifter och personuppgifter
  • E-postkapning (phising)

Hur kan det gå till?

Säkerhetsövervakning kan gå till på många olika sätt. Programvara installeras i en miljö där den samlar in loggar som genereras av enheter och system i ert befintliga nätverk. Loggarna sorteras därefter och presenteras i en sammanställd rapport som skickas till ansvarig vid en bestämd tidpunkt. Programvaran gör det också att man snabbare kan koppla på ett SIEM-verktyg. SIEM-verktyg betyder ”Security information and event management”, som är ett analysverktyg som används för att i realtid spåra ett pågående angrepp och stoppa det.