byggmaterial

kan inte hitta ordentligt byggmaterial!

Inom benämningen byggmaterial räknar man in allting som man kan ha till användning utav när man ska bygga eller laga någonting. Det är ett väldigt brett område och kan innefatta både skruvar och muttrar men likväl hammare och såg. De främsta arbetarna som har användning av byggmaterial i sitt arbete är hantverkarna. Alla dessa utnyttjar sina specifika byggmaterial, beroende på vad för typ av jobb de ska göra.

En debatt som pågått under senare tid handlar om huruvida man bör märka nya bostäder med vilket material de är uppbyggda av och med. Detta gäller främst bostadsrättsägare som vill veta och ha mer kunskap om uppbyggnaden av lägenheten och därmed vilka byggmaterial som har använts till detta. Man anser att det är ungefär samma sak som att veta vilka ingredienser som finns i en måltid, vilket man kan se det som.

De som läser på hantverkarlinjerna som finns utspridda beroende på vilken typ av hantverkare man vill bli, får läsa in sig på olika byggmaterial, hur och när de används. Det finns även en del kunskap om byggmaterial som man kan återfå på universitetet. Det finns delvis enstaka kurser som man kan välja att läsa om ämnet men de som läser byggnadsingenjör och liknande för en grundlig genomgång av detta i olika kurser de tilldelas. Olika material har exempelvis olika påverkan på miljön vilket är viktigt att känna till. Mekanismerna för nedbrytning och livstidsberäkningar är även de, viktiga att känna till för att på så sätt kunna vara självsäker i sitt val av materiel vid byggen. Andra genomgående kunskaper man kan få om man läser på avancerade nivåer är olika metoder för att välja material exempelvis med hjälp av databaser.

Olika byggmaterial har olika tillverkningsmetoder, egenskaper och är uppbyggda på olika sätt. Det är därför väldigt viktigt att man planerar sin byggnation väl innan man påbörjar inhandling av materialet. Att välja fel kan leda till att byggnaden inte håller lika länge som man har tänkt och i värsta fall kan det påkostade projektet med uppbyggnaden behöva leda till att man måste börja om projektet. I många fall vid anlitad byggtjänst, kan de förekomma så kallade fuskbyggare som väljer att genomföra en så billig lösning som möjligt. Fel byggmaterial på fel plats kan vara förödande och det kan därför vara bra att anlita ett företag med bra rykte, som eventuellt kostar lite mer.

Trä har länge varit ett välanvänt byggmaterial och har förekommits till de många olika byggnationer. Kollar man på nybyggda bostäder idag så ser man fortfarande en majoritet av trästommar på byggnaderna. Dock fungerar uppbyggnaden med trä på annorlunda sätt idag jämfört med vad det gjort tidigare. Den större delen av sker i fabriker som finns på externa platser i samband med att andra byggelement och färdiga rum byggs upp. Detta sker i skyddade miljöer där vindar och väder inte kan påverka byggmaterialet och på så sätt håller det sin högsta kvalité. När allt sedan är uppbyggd så levererar man det komplett till byggplatsen där uppföljningen sker av uppbyggnaden till huset.