Journalsystem

Journalsystem

Vi har den senaste tiden blivit extra fascinerade av journalsystem. Det finns idag ett journalsystem som är väldigt användarvänligt och flexibelt system för enskilda aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård, HVB-hem, öppenvårdsorganisationer och fristående aktörer inom patientssektorn.

Att investera i kvalitet brukar i 9 av 10 fall löna sig. Vare sig man tillhandahåller produkter eller tjänster behövs ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta görs i syfte för att utveckla eller bibehålla en hög kvalitetsnivå på verksamheten i helhet. Kvalitetsarbete kan ibland krävas av lagregler eller ibland framtvingas av marknaden eller av helt egna ambitioner.

Oavsett vilken anledning man har behövs lättanvända, flexibla och högspecialiserade kvalitetsverktyg för högsta transparens. För att kunna utveckla sådana system och möta de höga kraven krävs avsevärda specialkunskaper och ett högt kvalitetsmedvetande. Vi är därför glada över att vi hittat Infosoc.nu. Ni kan läsa mer om dom genom att klicka på länken.

Enkel dokumentation med journalsystem

Dokumentation behövs inom företag, verksamheter och organisationer. För exempelvis HVB-hem och andra vårdinrättningar gäller långtgående krav på journalföring. För att journalföringen skall fungera i praktiken måste systemet vara snabbt och enkelt.

Verksamhetsstatistik, fakturaunderlag, klientlistor och beläggningsöversikter och kontaktuppgifter måste enkelt och snabbt kunna tas fram. Genomtänkta och förskapade dokumentmallar är ett måste för att underlätta det praktiska arbetet. Infosoc är ett företag som erbjuder just detta. Tveka inte på att gå in och läsa om vad de har att erbjuda.

Journalsystem behöver inte alls vara krångliga. InfoSoc erbjuder ett journalsystem som är webbaserat och kräver ingen installation, enbart inlogg.

Klicka på loggan nedan för att läsa mer om journalföring!

Infosoc är experter på kvalitetsmätning och journalsystem med mera.