fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare

En mäklare eller fastighetsmäklare är en person som fungerar som en mellanhand mellan säljare och köpare av fastigheter i Jönköping och försöker hitta säljare som vill sälja och köpare som vill köpa dessa fastigheter. Utöver detta har mäklaren massvis med andra uppgifter. En viktig uppgift de har är att värdera bostäder samt omvärdera redan värderade bostäder. En fastighetsmäklare har ett mångsidigt jobb med nya utmaningar dagligen i relation med andra människor, det är därför väldigt viktigt att ha en god social förmåga om man har planer att läsa till yrket. Ett gott intresse för försäljning och juridik gör arbetet mer intressant då dessa kunskaper kommer väl till hands.

För att börja en karriär som fastighetsmäklare finns det flera vägar att gå men vanligast är att läsa till yrket via det flertalet högskolor och universitet som har detta i deras programutbud. Utöver detta så kan man skapa sin egen examen genom att läsa 120 högskolepoäng varav 22,5 kan vara helt valfria fördjupningar inom t.ex. ekonomi eller juridik. De kurser som måste ingå i utbildningen är följande:

  • Civilrätt – 15 poäng
  • Ekonomi – 15 poäng
  • Fastighetsrätt – 15 poäng
  • Byggnadsteknik – 7,5 poäng
  • Fastighetsvärdering – 7,5 poäng
  • Skatterätt – 7,5 poäng
  • Fastighetsförmedling – 30 poäng

När man har läst samtliga kurser som krävs för utbildningen måste man sedan fullfölja en praktik på 10 veckor hos en registrerad fastighetsmäklare, först efter det kan man bli en registrerad mäklare genom att registrera dig hos den statliga myndigheten Fastighetsmäklarnämnden.

Mäklare i Jönköping

Medellönen för en nyexaminerad fastighetsmäklare idag ligger på ca 25000kr medan den totaltsätt bland alla fastighetsmäklare ligger på 37000kr. Kvinnorna tjänar generellt lite mindre än männen inom yrket men den största delen av lönen kommer genom provisioner, vilket gör lönen väldigt individuell. Det är dock många som inte fortsätter jobba som fastighetsmäklare livet ut, det finns redovisat att 69% kvinnorna och 31% männen slutar redan efter första året.

I Sverige är fastighetsmäklaryrket statligt reglerat sedan 1984 och det finns idag över 7000 registrerade mäklare här. De flesta mäklarfirmorna är dock ganska små och de vanligaste har inte fler än 19 anställda det finns dock stora kända mäklarfirmor i Sverige såsom Skandiamäklarna, Mäklarhuset, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling som har många fler anställda. Västanhem är en lite mindre mäklare i Jönköping men som trots sin storlek gjort ett mycket stort avtryck på marknaden. På senare tid har mäklaryrket förändrats och idag finns det flera helt internetbaserade mäklare, så kallade nätmäklare. Dessa jobbar hårt för att pressa bostadspriserna men nackdelen är att det inte riktigt går att fullfölja de juridiska skyldigheterna som krävs enligt Fastighetsmäklarinspektionen. Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga enheten som sköter tillsynen av fastighetsmäklarna och deras förhandlingar. Har man misskött sig kan man hamna i deras offentliga register och det är vanligt att man hamnar där eftersom att man har brister i besiktningsklausulser eller erbjuder kunderna lockpriser, det vill säga priser som understiger marknadsvärdet eller ett pris man vet att säljaren är beredd att acceptera. Man kan få ut dessa uppgifter om en mäklare genom att höra av sig till Fastighetsmäklarinspektionen och på så sätt få reda på om en festighetsmäklare har en varning i registret. På senare år har det skett en stor ökning av mäklare som inte skött sig och därmed fått en varning. Kontakta Västhanhem i Jönköping om du vill ha en personligare mäklare att lita på.