Ett enkelt sätt att få bort oönskad växtlighet

I likhet med en arborist så kan Underhållsröjning Jord & Skog få bort oönskad växtlighet. De kan avverka skog på din tomt, på ett snabbt, smidigt och säkert sätt. Du behöver inte lyfta ett finger, utan de löser allt åt dig som skogsägare. Att just röja skog är något som professionella skogsröjare behöver utföra. Gör man det själv kan man skada skogen och sig själv.

Har du el-ledningar eller något liknande som går igenom din skog så behöver du förmodligen utföra en så kallad linjeröjning med jämna mellanrum. Detta för att ledningarna inte ska skadas av den omkringliggande skogen. Trädet kan ligga och skava på ledningarna, eller i värsta fall falla ner över ledningarna. Detta kan skapa stora problem för dig som skogsägare, men även allmänheten runt om, som kan råka ut för elavbrott m.m.

Se till att hålla din skog i gott skick så att du eller din skog inte kommer till skada på något sätt.