mekanisk verkstad

En mekanisk verkstad är inte ett ställe för barn!

Nu när sommaren har dragit igång så fylls arbetsplatserna med unga oerfarna medarbetare. Ungdomar som inte vet hur man städar en toa får arbeta med alla sorters livsfarliga maskiner. Det är klart att maskinerna är säkrade, och det ska vara ”omöjligt” att skada sig på dem, men ändå så händer det.

Under en fyra års period mellan 2008 och 2012 så skadades cirka 9 000 ungdomar på industri liknande arbetsplatser. Dessa skador var allvarliga och en fjärde del av dessa sker i kontakt med maskiner. Ändå så VILL mammor att deras barn ska sommarjobba på dessa ställen. Det finns inga siffror på det men man kan bara tänka sig att under sommaren så ökar riskerna. Oerfarna unga killar och tjejer som vill hävda sig inför varandra på verkstäderna och industrierna.

Vi får hoppas att föräldrar som skickar ut sina ungdomar att sommarjobba på en mekanisk verkstad ser till att ungdomarna vet vad de gör. Som förälder till minderåriga borde man verkligen åka ut till företaget och titta så att det är säkert.

Att behöva amputera sin fot är inte värt 80kr i timmer.

Under veckan så har vi hört oss runt med olika mekaniska verkstäder för att se vad de har för inställning och policy kring unga sommarjobbare. Vi vill inte hänga ut någon, det är inte upp till oss att döma, men vi vill uppmana alla föräldrar att vara ansvarsfulla. De olika företagens svar skiljde sig markant. Vi pratade med en mekanisk verkstad som hade en tydlig policy och inlärningstider för unga innan de fick gå själva. Men vi kom även i kontakt med företag som svarade mycket ansvarslöst på våra frågor och som troligen inte hade några riktlinjer för vad en sommarvikarie får eller inte får göra.

Troligen kommer företagen förstå vikten av detta när olyckan väl slagit till, men så långt ska det inte få gå.