Dags för nytt kakel

Dags för nytt kakel

Kakel är det material som används främst i olika inomhusmiljöer, främst i badrum och toaletter och ser ut som fyrkantiga plattor som man fäster samman på en större yta. I praktiken är dessa plattor tillverkade under en längre process men efter dess utformning så bränner man lerplattorna under 900 grader, i en speciell ugn, för att slutligen framställa kakelplattorna som man sedan kan använda som inredning. Numera har man i dom flesta nya husbyggnationer inrett badrum med kakel från Västerås, vilket är väldigt attraktivt på marknaden. Det har även pågått en hel del renoveringsarbeten i Västerås som betytt jobb för många kakelsättare.

Vanligt idag vid nybyggen och renoveringar, exempelvis de som pågått i Västerås, är att lerplattorna förses med en glansigare yta. Detta bidrar till ett fräschare utseende på plattorna men även att de blir lättare att rengöra, vilket är en stor fördel enligt de flesta hushållen. Plattsättare har ofta åsikter om storleken på kaklet då stora plattor är svårare att sätta jämnt och snyggt. Nästan alla nya husbyggen samt renoveringar ser till så att man kaklar badrum, toalett och kök för att det är det mest populära på marknaden. Detta har lett till att marknaden för arbetet av detta är väldigt stor och i Västerås finns idag många företag som arbetar med detta. En av de bäst omtyckta är Bergströms Plattsättning. Utöver dem finns även flertalet andra hantverksverksamheter som jobbar med att sätta kakel och klinkers i Västerås och därmed har man väldigt goda möjligheter att få ett bra utfört kakel eller klinkers jobb.

Kakel och klinkers är i många öron detsamma men så är inte riktigt fallet. Klinkers är det man använder på marken och dessa skiljer sig åt i storleken i jämförelse med kakel. Skall man exempelvis sätta golv i badrum så är klinkers det mest praktiska, då de har en grövre tjocklek och är därmed mer lämpligt i fuktbelastade rum. I Västerås finns det företag som är specificerade på kakel exempelvis och erbjuder därmed inte alls klinkerssättning. Kakel är oftare ett pilligare jobb som kräver högre uppmärksamhet då ytterst små felsättningar kan kräva stora revideringar. Det är därför bra att inte snåla med att anställa några etablerade kakelsättare istället för att anställa privat, vilket försäkrar en om en högra kvalitet och standard på arbetet.

De som är utbildade för detta hantverk har benämningen kakelsättare eller murare och den enklaste vägen att utbilda sig till detta är genom att gå den treåriga gymnasieutbildningen som finns i Västerås, likväl som i större delar av Sverige för att fullfölja denna med lärlingstid ute hos ett företag. De som inte väljer att gå gymnasieutbildningen kan i viss mån välja att gå så kallade traditionell lärling, vilket innebär att man börjar på ett företag direkt för att sedan gå en längre lärlingsperiod, istället för att börja i skolbänken. Det finns även idag ett utbud av vuxenutbildningar i Sverige som lär ut olika hantverk och även genom dessa kan man utbilda sig till murare.