ATV hjulklapp

ATV, årets ”hjulklapp” 2015

Fyrhjulingar eller så kallade ATV (all-terrain vehicle) är terrängfordon och har på senare tid blivit ett mycket populärt fordon och man kan finna dessa lite överallt idag. Tyvärr används dessa fordon ofta av fel personer i fel syfte och det finns därför många olyckor i samband med användningen av en ATV. På gårdar är fyrhjulingen ett fantastiskt fordon för småskaligt skogsbruk eller vardagssysslor i jordbruket.

ATV Registreringsformer

Det finns många olika typer av fyrhjulingar och dessa har olika registreringsformer. Den allra vanligaste registreringsformen för en ATV är traktor men de finns även de som är MC registrerade. De MC registrerade fyrhjulingarna kännetecknas genom att de har samma typ av registreringsskylt som på MC. De har även obligatoriska backspeglar på styret samt godkända belysning och blinkers. Dessa fordon får framföras på allmänna vägar tillskillnad från en oregistrerad fordon även kallad Quad.

Traktorregistrerad

En annan vanlig ATV modell är den som är traktorregistrerad. Denna har en rektangulär registreringsskylt och denna har backspegel som ofta sitter installerad på lastracket. Denna typ är inte besiktningsskyldig och får framföras i terräng i arbetssyfte. De får även dra släp och är därför vanliga vid jordbruksarbete.

Terrängregistrerad

Terrängregistrerad ATV får endast framföras på enskild väg i max 20km/h och har liknande kännetecken som den traktorregistrerade exempelvis får även denna får dra släp i terräng. Registreringsskylten sitter här dock på stänkskärmarna och ett annat kännetecken för dessa är att de har vanligtvis offroad tillbehör såsom kraftiga stötfångare.

En TGV eller som den även är känd som, terrängvagnen är en annan sorts terrängfordon. Man brukar använda denna typ av fyrhjuling till arbetssyfte i exempelvis skogsbruk och fordonet får användas på allmän väg. Dessa fordon har vanligen ett tak och en vanlig terrängvagnsform de flesta känner till är golfbilen. Den räknas dock endast som en terrängvagn när den befinner sig på eller i anslutning till golfbanan.

Alla dessa olika registreringsformer finns för att man ska kunna skilja på dessa fordon och dess användningsområden. Det finns många som vill byta registreringsform på just sin ATV för andra typ av ändamål. Detta är möjligt men man måste genomföra en längre process för att kunna genomföra detta. Det krävs bland annat att man bygger om fordonet för att möta de krav på den önskade registreringsformen som önskas gällande bland annat belysningen. Eftersom att det är en så pass ansträngande och dyr process är de få som väljer att göra detta, det brukar vara smidigare att sälja sitt nuvarande fordon för att sedan investera i den typ av ATV som man önskar att ha. De flesta fyrhjulingarna har en garantitid på 3 till 5 år dessutom så säljer man inom denna tidsram så brukar inte värdet på fordonet försämrats allt för mycket. Detta eftersom att efterfrågan är väldigt hög idag och är därmed större en tillgången på fordonen. Sedan 2005 har efterfrågan ökat väldigt mycket och det har blivit en stor importvara på senare tid. Äger man en ATV är det viktigt att man sköter om den genom att se till att den får den servicen som tillverkaren rekommenderar.